Danske Handicap organisationer , Blekinge Boulevard , Taastrup 14.000 m² råhus.
Maimann & Co A/S har forestået byggestyring af egenproduktionen / råhus hvilket omfatter alt jord- kloak- betonarbejde samt elementmontage. Byggestyringen omfattede 22 timelønnede , 2 funktionærer samt 1 praktikant. Arbejdet udførtes i.h.t. ISO 2001 med alt tilhørende dokumentationsmateriale.

Bella Center , Bella Sky , Center Boulevard , København S. 15.000 m² hoteltårn.
Maimann & Co A/S har været stærkt involveret i denne sag over en 2 årig periode. I første fase har det været kalkulation af råhus entreprisen til brug for akkordfastlæggelse af de udførende arbejder. Dernæst har det været produktions styring af 15 timelønnede og 2 funktionærer og 1 praktikant ved udførelsen af elementmontage på det ene hoteltårn.

Scandiloc , Solvangsvej , Herfølge udvidelse med 600 m² produktionshal og administration. Denne opgave er udført i totalentreprise , lige fra udførelse af myndighedsprojekt med arkitekt og Ingeniør, samt udførelse af egenproduktion og styring af underentreprenører og leverandører.

Dagli’ Brugsen , Strøby Bygade , Strøby. Diverse om og tilbygninger 400 m² Dagli’ Brugsen er en af Maimann & Co A/S faste samarbejdspartnere. Her har Maimann & Co A/S udført en del om og tilbygninger samt ombygning af eksisterende butikslokaler, alle entrepriser er blevet udført i totalentreprise.

PKC Køge , Haarlev Mark , Hårlev 15.000 m² om- og tilbygnig råhusarbejder. Maimann & Co A/S har på denne opgave udført diverse store betonstøbningsopgaver, til tankanlæg for kemisk produktion. Arbejdet har omfattet ca. 600 m³ beton og ca. 200 tons armering sopgaver. Arbejdet er udført i fagentreprise.

LK Fabriksparken , Ballerup , 3000 m² kontorhus , Råhusentreprise. Maimann & Co A/S har udført alt forefaldende arbejde i egenproduktion, dette være sig jord- kloak- betonarbejde samt elementmontage.

Otto Bruuns Fond , Herluf Trollesgade 600 m² luksuslejligheder i tagetage udført i Hovedentreprise. Maimann & Co A/S har udført omfattende renovering af denne ejendom. Omfanget bestod af fjernelse af hele den øverste tagetage , samt opførelse af 4 nye luksuslejligheder med den bedste beliggenhed for udsyn over Københavns Havn. Entreprisen blev udført i hovedentreprise.

Dansk Folkeferie , Karlslunde , 44 lejligheder 3000 m² betonelementmontage. Maimann & Co A/S har udført betonelementmontage i egenproduktion , dette være sig montage af bjælker- søjler- væg- og dækelementer.

Vallø Kommune, Hotherskolen Bygning J. Maimann & Co A/S har udført om- og tilbygning af eksisterende SFO i totalentreprise. Om- og tilbygning omfatter ca. 40 m² tilbygning samt renovering af ca. 60 m² opholdsrum, samt renovering af ca. 500 m² udenoms arealer, græsarealer samt nye fliser og plankeværker m.v.

Vallø Kommune, nyt depot til Hårlev hallen, Maimann & Co A/S har for Vallø kommune udført nyt depotrum 100 m² i totalentreprise. Udvidelsen omfattede udendørs opvarmet depotrum udført i betonelementer med overdækket adgangsvej til eksisterende hal.

Herud over har Maimann & Co A/S udført utallige entreprise opgaver spændende lige fra fag- hoved og totalentrepriser.
Maimann & Co A/S
Strandvejen 19 - 4671 Strøby - Tlf. 21 65 77 36 - Fax 56 57 77 56 - CVR-nr. 27 64 97 93